Inspiring Solutions

Największa studencka konferencja o zastosowaniach IT w biznesie


CENTRUM ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI
I TRANSFEREM TECHNOLOGII
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
20 - 21 MARCA 2017
ZAPISY

Inspiring Solutions

Największa studencka konferencja o zastosowaniach IT w biznesie


CENTRUM ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI
I TRANSFEREM TECHNOLOGII
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
20 - 21 MARCA 2017
ZAPISY

Inspiring Solutions

Największa studencka konferencja o zastosowaniach IT w biznesie


CENTRUM ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI
I TRANSFEREM TECHNOLOGII
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
20 - 21 MARCA 2017
ZAPISY