Intelligence& Analytics WARSZTATY

Intelligence& Analytics

Jedna z 4 ścieżek tematycznych reprezentujących 4 różne spojrzenia na przenikanie się IT z biznesem.

Przekształcanie informacji o klientach oraz rynku w przewagę konkurencyjną przy użyciu analityki biznesowej.

 

Już niedługo opublikujemy tutaj listę warsztatów w ramach ścieżki  Intelligence& Analytics– stay tuned!

MY SESSIONS