INSPIRING SOLUTIONS

Największa studencka konferencja o zastosowaniach IT w biznesie

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
21 KWIETNIA 2018

ZAPISY NA WARSZTATY

INSPIRING SOLUTIONS

Największa studencka konferencja o zastosowaniach IT w biznesie

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
21 KWIETNIA 2018

ZAPISY NA WARSZTATY

INSPIRING SOLUTIONS

Największa studencka konferencja o zastosowaniach IT w biznesie

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
21 KWIETNIA 2018

ZAPISY NA WARSZTATY