INSPIRING SOLUTIONS

Największa studencka konferencja o zastosowaniach IT w biznesie

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
14 - 15 MARCA 2016

INSPIRING SOLUTIONS

Największa studencka konferencja o zastosowaniach IT w biznesie

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
14 - 15 MARCA 2016

INSPIRING SOLUTIONS

Największa studencka konferencja o zastosowaniach IT w biznesie

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
14 - 15 MARCA 2016